andasuriname
Suriname home, begin van uw reis Maak dit  Uw  Startpagina  a.u.b.    
logo suriname.nu
   
   

   
ONDERDELEN DOUANE
 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  De Douane
 suriname.nu  Telefoonnummers
 suriname.nu  In- & uitvoer
 suriname.nu  Smokkelen
 suriname.nu  Lijfsvisitatie
 suriname.nu  Verbruiksbelasting
 suriname.nu  Transito
 suriname.nu  Douaneloodsen
 suriname.nu  Rekenvoorbeelden invoer
 suriname.nu  Overzicht geldboetes

 suriname.nu  APC-codering
 suriname.nu  Enig Document
 suriname.nu  Inhoud Enig Document
 suriname.nu  Gebruik formulier
 suriname.nu  Invulling vakken
 suriname.nu  Vakken A,B,C en D
 suriname.nu  Additionele informatie
 suriname.nu  Vragen
 suriname.nu  Routing aangifte (ASYCUDA)
 suriname.nu  Bijlagen: Incoterm/Landen

 suriname.nu  Grondstoffenbesluit 1997
 suriname.nu  Scheepvaartwet
 suriname.nu  Deviezenwet
 suriname.nu  Smokkeldecreet
 suriname.nu  Wet op statistiekrecht
 suriname.nu  Wet Tarief van Invoerrechten
 suriname.nu  Vuurwapenwet
 suriname.nu  Wet verdovende middelen
 suriname.nu  Wet wegen van goederen
 suriname.nu  Kosten inzake in- en uitvoer

 suriname.nu  Klantnummers (ASYCUDA)
 suriname.nu  Invoer verhuisboedel
 suriname.nu  Houtexport
 suriname.nu  Afdeling OAP
 suriname.nu  Suralco onth. omzetbelasting
 suriname.nu  ROSEBEL GOLDMINES
 suriname.nu  Onbeheerde Opslag NH

 suriname.nu  Vergoeding teruggaaf
 suriname.nu  Hoogte der geldboete
 suriname.nu  Wijziging Kostenwet 1940
 suriname.nu  Tarief Invoerrechten 1996
 suriname.nu  Origineel Inkoopfactuur
 suriname.nu  Importverbod

 suriname.nu  Heffing accijnzen 2004
 suriname.nu  Vrijstelling omzetbelasting
 suriname.nu  Vrijstelling Statistiekrecht
 suriname.nu  Geschenkzendingen
 suriname.nu  In- en uitvoer veboden
 suriname.nu  Wat is CITES
 suriname.nu  ZOOGDIEREN
 suriname.nu  SCHILPADDEN EN AMFIBIEN
 suriname.nu  VOGELS

ONDERWERPEN DOUANE
 suriname.nu  De Douane

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     

SURINAME  AFDELINGEN -  DOUANE

 suriname . NU terug
 


Algemeen


De Douane Suriname is opgericht op 1 januari 1864.

Op die dag is n.l. de Actieve Dienst der Belastingen ingesteld en de Douane is daar onderdeel van. Na de Tweede Wereldoorlog vond de splitsing plaats tussen de directe en de indirecte belastingen. De aard van de belasting bij de Douane spreekt voor zich dat zij onder de indirecte belastingen valt, toen onder de naam van Controle der Invoerrechten en Accijnzen. In de zeventiger jaren werd die veranderd in Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen, met een Inspecteur als hoofd.

Het woord douane is afgeleid van het Arabisch woord "diwan" wat "lijst" betekent en werd voor het eerst gebruikt ten tijde van Keizer Napoleon Bonaparte in Frankrijk.

      De hedendaagse douanedienst is een flexibele dienst gericht op de uitdagingen van de 21e eeuw, zoals globalisatie, computertechnologie e.d. Het doel van de dienst is een zo vlot en efficiŽnt mogelijke uitvoering van de aan haar toebedeelde taken en bevoegdheden.

Daarbij wordt getracht zo weinig mogelijk ongerief te veroorzaken bij het publiek, de handel en het bedrijfsleven. Ter uitvoering hiervan bedient de douane zich van een twintigtal wetten.

Belastingambtenaar

Douaneambtenaren zijn belasting- ambtenaren. Zij zien toe op de richtige heffing en inning van indirecte belastingen.

Deze zijn invoerrechten, accijnzen, statistiekrecht, consentrecht en ook omzetbelasting.

De Douane is ťťn van de werkarmen van het Ministerie van FinanciŽn. De naam van dit ministerie spreekt voor zich, daar wordt het geld van het land beheerd.
     


Afwisselend vak

Douaneambtenaren komen met erg veel mensen in aanraking. Surinamers, maar ook buitenlanders. Ze werken zowel binnen, in kantoren, als in de open lucht. Aan de grenzen en in de havens. Elke dag hebben ze met iets anders te maken. Wie zich daartoe aangetrokken voelt en bij de Douane wil solliciteren moet wel aan een paar eisen voldoen.

U moet de Surinaamse nationaliteit bezitten, ten minste 18 jaar en ten hoogste 28 jaar oud zijn en een lengte van minimaal 1.65 meter hebben.

    Verder moet u gezond zijn en een behoorlijk gezichtsvermogen hebben en in het bezit zijn van minimaal een havo-diploma of een andere diploma dat daaraan is gelijk gesteld en van onbesproken levensgedrag zijn.

Na met goed gevolg doorlopen hebben van een vergelijkend examen, een medisch en antecedenten onderzoek, krijg je een tijdelijke aanstelling als aspirant-commies, waarna je verder intern wordt opgeleid.

    

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update:


   ††