andasuriname
Suriname home, begin van uw reis Maak dit  Uw  Startpagina  a.u.b.    
logo andasuriname.com
   
   

   
ONDERDELEN DOUANE
 andasuriname.com  Algemeen
 andasuriname.com  De Douane
 andasuriname.com  Telefoonnummers
 andasuriname.com  In- & uitvoer
 andasuriname.com  Smokkelen
 andasuriname.com  Lijfsvisitatie
 andasuriname.com  Verbruiksbelasting
 andasuriname.com  Transito
 andasuriname.com  Douaneloodsen
 andasuriname.com  Rekenvoorbeelden invoer
 andasuriname.com  Overzicht geldboetes

 andasuriname.com  APC-codering
 andasuriname.com  Enig Document
 andasuriname.com  Inhoud Enig Document
 andasuriname.com  Gebruik formulier
 andasuriname.com  Invulling vakken
 andasuriname.com  Vakken A,B,C en D
 andasuriname.com  Additionele informatie
 andasuriname.com  Vragen
 andasuriname.com  Routing aangifte (ASYCUDA)
 andasuriname.com  Bijlagen: Incoterm/Landen

 andasuriname.com  Grondstoffenbesluit 1997
 andasuriname.com  Scheepvaartwet
 andasuriname.com  Deviezenwet
 andasuriname.com  Smokkeldecreet
 andasuriname.com  Wet op statistiekrecht
 andasuriname.com  Wet Tarief van Invoerrechten
 andasuriname.com  Vuurwapenwet
 andasuriname.com  Wet verdovende middelen
 andasuriname.com  Wet wegen van goederen
 andasuriname.com  Kosten inzake in- en uitvoer

 andasuriname.com  Klantnummers (ASYCUDA)
 andasuriname.com  Invoer verhuisboedel
 andasuriname.com  Houtexport
 andasuriname.com  Afdeling OAP
 andasuriname.com  Suralco onth. omzetbelasting
 andasuriname.com  ROSEBEL GOLDMINES
 andasuriname.com  Onbeheerde Opslag NH

 andasuriname.com  Vergoeding teruggaaf
 andasuriname.com  Hoogte der geldboete
 andasuriname.com  Wijziging Kostenwet 1940
 andasuriname.com  Tarief Invoerrechten 1996
 andasuriname.com  Origineel Inkoopfactuur
 andasuriname.com  Importverbod

 andasuriname.com  Heffing accijnzen 2004
 andasuriname.com  Vrijstelling omzetbelasting
 andasuriname.com  Vrijstelling Statistiekrecht
 andasuriname.com  Geschenkzendingen
 andasuriname.com  In- en uitvoer veboden
 andasuriname.com  Wat is CITES
 andasuriname.com  ZOOGDIEREN
 andasuriname.com  SCHILPADDEN EN AMFIBIEN
 andasuriname.com  VOGELS

ONDERWERPEN DOUANE
 andasuriname.com  De Douane

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
 
SURINAME  AFDELINGEN -  DOUANE

 suriname . NU terug
 


Heeft u iets aan te geven?


Een bekende vraag voor hen die van een reis in een thuishaven aankomen.

Een ambtenaar in een wit uniformhemd met een zwarte das en kakibroek achter een balie stelt je deze vraag.

Dat betekent: heb je spullen in je bagage waarvoor belasting betaald moet worden?

En als je nee zegt mag je meestal doorlopen.
    

Het gebeurt wel eens dat hij geen genoegen neemt met je antwoord of dat hij een steekproef wilt nemen, dan moet je bagage toch open.

Komen er dan spullen uit waarvoor belasting verschuldigd is, dan moet je die alsnog betalen. Is alles in orde, dan mag je doorlopen. Zo komen heel wat mensen met de Douane in aanraking.

Anderen ontmoeten de Douane op de Nieuwe Haven, b.v. bij het afhalen van geschenkpakketten of andere lading uit het buitenland, maar ook bij het passeren van een grenspost als Albina in Marowijne of Southdrain in Nickerie.

Aan de grenzen

Douanekantoren staan aan de grenzen tussen landen, b.v. tussen Suriname en Guyana en Frans-Guyana. Die grenzen zijn er ook in de lucht, maar niemand kan je daar tegenhouden en je bagage controleren. Daarom zijn er douaneambtenaren op de luchthavens, waar vliegtuigen landen en opstijgen. En verder in de havens waar zeeschepen uit andere landen binnenkomen. In Suriname hebben wij geen zeehavens maar rivierhavens als in Nickerie, Albina en Paramaribo.

Invoer van goederen

Suriname staat bekend als een importland. Dat wil zeggen dat we meer importeren dan we produceren. Invoerrechten hebben een dubbele functie.

Naast het vergroten van de staatsinkomsten, dient het ook ter bescherming van de binnenlandse productie.

Een artikel waarop men invoerrechten heeft betaald bij invoer moet doorgaans duurder zijn dan hetzelfde artikel dat in Suriname geproduceerd wordt, dus waarop men geen invoerrechten hoefde te betalen.

Papieren

Wie goederen wil invoeren en deze in het vrije verkeer wil brengen moet eerst rechten betalen. Bij de Douane zeggen we: de goederen moeten worden vrijgemaakt of worden ingeklaard. De importeur moet dan enkele formulieren invullen, die hij bij de Douane moet indienen. Die handeling heet aangifte op een enig document, waarbij de goederen worden vermeld met alle bijzonderheden, zoals soort, gewicht, hoeveelheid, waarde enz.

Vaak genoeg maakt de importeur gebruik van de diensten van een Inklaarder. Het enig document is een standaard formulier, dat voor meerdere soorten van goederenbeweging ( b.v. invoer, uitvoer, doorvoer) kan worden gebruikt. Nadat zo een aangifte de controle van aangifteproces is gepasseerd, worden de ingediende documenten aan de aangever teruggegeven.


Hiermee kan de aangever zijn goederen afhalen in de betreffende loods. Wanneer hij de goederen wil wegvoeren van de haven, onderwerpt de douane die eerst aan een grondige controle, om te zien als de gegevens op de stukken overeenkomen met wat de aangever wil wegvoeren. Deze controle noemen we visitatie van de goederen. Als blijkt dat hij meer of andere goederen heeft dan op zijn papieren staat vermeld, wordt hij bekeurd. Hij kan een boete opgelegd krijgen.

Uitvoer van goederen

Ook bij uitvoer (export) van goederen is er douanecontrole, net als bij de invoer, maar in omgekeerde richting. Ook hier zijn er belastingen verschuldigd. Die noemen we uitvoerrechten.


    

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: