Google
 
Web andasuriname.com
U kunt nu ook alleen binnen  ANDA Suriname  zoeken
      &    
   

   
Grondwet
Paramaribo
 andasuriname.com  Preambule
 andasuriname.com  Souvereiniteit
 andasuriname.com  Economische
       doelstellingen

 andasuriname.com  Sociale
       doelstellingen

 andasuriname.com  Internationale
       beginselen

 andasuriname.com  Grondrechten
 andasuriname.com  Rechten en
       plichten

 andasuriname.com  Economische
       ordening

 andasuriname.com  Sociale
       ordening

 andasuriname.com  Democratische
       Staatsordening

 andasuriname.com  Nationale
       Assemblee

 andasuriname.com  Wetgevende macht
 andasuriname.com  De President
 andasuriname.com  Regering
 andasuriname.com  Nationale
       Veiligheidsraad

 andasuriname.com  Justitie
 andasuriname.com  Staatsfinanciën
 andasuriname.com  Adviesraad
 andasuriname.com  Financieel
       Monetair systeem

 andasuriname.com  Belastingen
 andasuriname.com  Overheids-
       Administratie

 andasuriname.com  Regionaal bestuur
 andasuriname.com  Regionale
       regelgeving

 andasuriname.com  Regionale
       bevoegdheden

 andasuriname.com  Leger en Politie
 andasuriname.com  Verdediging
       van de Staat

 andasuriname.com  Verenigde
       Volksvergadering

 andasuriname.com  Overgangs- en
       Slotbepalingen


Onderwerpen
Algemeen
 andasuriname.com  Suriname info
 andasuriname.com  Landkaarten
 andasuriname.com  Google kaart
 andasuriname.com  Paramaribo
 andasuriname.com  Kaart Albina
 andasuriname.com  Statistieken
 andasuriname.com  De Grondwet
 andasuriname.com  Uitleverings
     verdrag
     Sur-Ned

 andasuriname.com  Grens Guyana
 andasuriname.com  Verkiezingen

AFDELINGEN
   Algemeen
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
SURINAME  AFDELINGEN - andasuriname.com Algemeen - - De Grondwet

 suriname . NU terug
 andasuriname.com  Alle onderdelen
Grondwet van de Republiek Suriname

RESOLUTIE van 18 december 1987 no. 8228, houdende publicatie van de tekst van de Grondwet van de Republiek Suriname in het Staatsblad van de Republiek Suriname (S.B. 1987 no. 116), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1992 no. 38.
Preambule

Wij, het volk van Suriname,

GeÔnspireerd door de liefde voor dit Land en het geloof in de kracht van de Allerhoogste en geleid door de eeuwenlange strijd van ons volk tegen het kolonialisme, welke werd beŽindigd met de vestiging van de Republiek Suriname op 25 november 1975, in aanmerking nemende de staatsgreep van 25 februari 1980 en de gevolgen daarvan, bewust van onze plicht elke vorm van buitenlandse overheersing de bestrijden en te verhinderen,

Vastbesloten de nationale souvereiniteit, zelfstandigheid en integriteit te verdedigen en te beschermen,

bewust van de wil, onze economische, sociale en culturele ontwikkeling in volle vrijheid zelf te bepalen,

overtuigd van onze plicht de principes van vrijheid, gelijkheid en democratie alsmede de fundamentele rechten en vrijheden van de mens te eerbiedigen en te waarborgen,

bezield door de beleving van het burgerschap en departicipatie bij de opbouw, de uitbouw en de instandhouding van een sociaalrechtvaardige samenleving,

vastbesloten met elkaar en met alle volkeren in de wereld samen te werken, op grondslag van vrijheid, gelijkheid, vreedzame coŽxistentie en internationale solidariteit,

VERKLAREN PLECHTIG, ALS RESULTAAT VAN DE GEHOUDEN VOLKSRAADPLEGING, DE VOLGENDE GRONDWET TE AANVAARDEN.

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update:


   ††